بک لینک

بک لینک فروش بک لینک ارزان وب سایت سی بی آی خرید بکلینک چت روم رایگان سی بی ای بک لینک انبوه و رنک اتوریتی دار دامنه ارزان سی بی آی فروش بکلینک چتروم حرفه ای و زیاد خرید بک لینک وبلاگ تبادل لینک سی بی ای مفید و موثر وبسایت ارزان دامین های آی ار بکلینک رنکدار سئو و تگ زنی بهترین سایت خرید و فروش بک لینک ارزان و رایگان و حرفه ای برای چت روم و سایت سی بی ای cbii.ir

تعداد سایت یک ماهه سه ماهه پیچ اتوریتی
1 https://www.shantiatown.ir 15/000 30/000
2 roozpatogh.ir 10/000 20/000
3 sarinatarh.ir 10/000 20/000
4 arisblog.ir 10/000 20/000
5 asiagraph.ir 10/000 20/000
6 aidin-chat.ir 4/000 8/000
7 aloochat.ir 4/000 8/000
8 amischat.ir 4/000 8/000
9 anisachat.ir 4/000 8/000
10 appstik.ir 4/000 8/000
11 agrabhost.ir 4/000 8/000
12 aidinchat.ir 4/000 8/000
13 aysanchat.ir 4/000 8/000
14 b2chat.ir 4/000 8/000
15 barfchat.ir 4/000 8/000
16 barooonchat.ir 4/000 8/000
17 bitalkchat.ir 4/000 8/000
18 chatasann.ir 4/000 8/000
19 chatfaryad.ir 4/000 8/000
20 chatmooshi.ir 4/000 8/000
21 chatmoshi.ir 4/000 8/000
22 cheshmakchat.ir 4/000 8/000
23 delshadchat.ir 4/000 8/000
24 doost-chat.ir 4/000 8/000
25 faghat-download.ir 4/000 8/000
26 fanachat.ir 4/000 8/000
27 fastelectronic.ir 4/000 8/000
28 gamechat.ir 4/000 8/000
29 1000gap.ir 4/000 8/000
30 gapstan.ir 4/000 8/000
31 ghoghnosschat.ir 4/000 8/000
32 golsachat.ir 4/000 8/000
33 groupgap.ir 4/000 8/000
34 haghighate.ir 4/000 8/000
35 hodhodkala.ir 4/000 8/000
36 hotelchat.ir 4/000 8/000
37 hypertarh.ir 4/000 8/000
38 image98.ir 4/000 8/000
39 kiashow.ir 4/000 8/000
40 lalechat.ir 4/000 8/000
41 linachat.ir 4/000 8/000
42 lolochat.ir 4/000 8/000
43 margtarh.ir 4/000 8/000
44 martiin.ir 4/000 8/000
45 mix-chat.ir 4/000 8/000
46 mooshiblog.ir 4/000 8/000
47 mooshi-chat.ir 4/000 8/000
48 mooshichat2.ir 4/000 8/000
49 mooshichat99.ir 4/000 8/000
50 mooshichat5.ir 4/000 8/000
51 mooshichaat.ir 4/000 8/000
52 mooshichat.ir 4/000 8/000
53 mooshicloob.ir 4/000 8/000
54 mooshichatt.ir 4/000 8/000
55 mooshisite.ir 4/000 8/000
56 moshchat.ir 4/000 8/000
57 moshi-chat.ir 4/000 8/000
58 moshichat.ir 4/000 8/000
59 moshichat1.ir 4/000 8/000
60 moshichatt.ir 4/000 8/000
61 movishop.ir 4/000 8/000
62 orderchat.ir 4/000 8/000
63 p30gap.ir 4/000 8/000
64 paarvazchat.ir 4/000 8/000
65 pashaeichat.ir 4/000 8/000
66 passtil.ir 4/000 8/000
67 patomatchat.ir 4/000 8/000
68 123payamak.ir 4/000 8/000
69 pishichat.ir 4/000 8/000
70 radiogap.ir 4/000 8/000
71 rezachat.ir 4/000 8/000
72 rightelme.ir 4/000 8/000
73 rokchat.ir 4/000 8/000
74 shanschat.ir 4/000 8/000
75 sholechat.ir 4/000 8/000
76 shologhchat.ir 4/000 8/000
77 sistanchat.ir 4/000 8/000
78 sornashop.ir 4/000 8/000
79 starzchat.ir 4/000 8/000
80 tackchat.ir 4/000 8/000
81 tangoochat.ir 4/000 8/000
82 tataloochat.ir 4/000 8/000
83 tickchat.ir 4/000 8/000
84 tooschat.ir 4/000 8/000
85 trafficchat.ir 4/000 8/000
86 vilachat.ir 4/000 8/000
87 vinachat.ir 4/000 8/000
88 yakhichat.ir 4/000 8/000
89 yashillchat.ir 4/000 8/000
90 yekmohandes.ir 4/000 8/000
91 yurtme.ir 4/000 8/000
92 sarir78.blogfa.com 3/000 6/000
93 hasanabotalebi.blogfa.com 3/000 6/000
94 shantiadesign.blogfa.com 3/000 6/000
95 chat-mooshi.blogfa.com 3/000 6/000
96 moshi-chat.blogfa.com 3/000 6/000
97 chatmoshi.blogfa.com 3/000 6/000
98 mertin.blogfa.com 3/000 6/000
99 mooshi-chat.mihanblog.com 3/000 6/000
100 mertin.mihanblog.com 3/000 6/000
101 rahat-chat.mihanblog.com 3/000 6/000
102 chat-rahat.mihanblog.com 3/000 6/000
103 chat-setare.mihanblog.com 3/000 6/000
104 chat-ahoo.mihanblog.com 3/000 6/000
105 chatbita.mihanblog.com 3/000 6/000
106 asalroom.mihanblog.com 3/000 6/000
107 chat-sahand.mihanblog.com 3/000 6/000
108 chatesfahan1.mihanblog.com 3/000 6/000
109 shahrkordchat.mihanblog.com 3/000 6/000
110 2030-chat.mihanblog.com 3/000 6/000
111 shloooghchat.mihanblog.com 3/000 6/000
112 beheshtchat.mihanblog.com 3/000 6/000
113 chatbehesht.mihanblog.com 3/000 6/000
114 chaat-baran.mihanblog.com 3/000 6/000
115 chatbaron.mihanblog.com 3/000 6/000
116 chat-alexa.mihanblog.com 3/000 6/000
117 barunchat.mihanblog.com 3/000 6/000
118 roombarun.mihanblog.com 3/000 6/000
119 baronchat.mihanblog.com 3/000 6/000
120 mokhtalet-chat.mihanblog.com 3/000 6/000
121 naziiichat.mihanblog.com 3/000 6/000
122 chatroomazarbayjan.mihanblog.com 3/000 6/000
123 azari-chat.mihanblog.com 3/000 6/000
124 evilchat7.mihanblog.com 3/000 6/000
125 talar-chat1.mihanblog.com 3/000 6/000
126 ghognoos-chat.mihanblog.com 3/000 6/000
127 barf-chat.mihanblog.com 3/000 6/000
128 hanane-chat.mihanblog.com 3/000 6/000
129 baran-chaat.mihanblog.com 3/000 6/000
130 chatbaron.mihanblog.com 3/000 6/000
131 chat-baron.mihanblog.com 3/000 6/000
132 chatbaran01.mihanblog.com 3/000 6/000
133 chat-nazi.mihanblog.com 3/000 6/000
134 aynaz-chaat.mihanblog.com 3/000 6/000
135 asall-chat.mihanblog.com 3/000 6/000
136 tabriz-chaat.mihanblog.com 3/000 6/000
137 bato-chat.mihanblog.com 3/000 6/000
138 d-t.lxb.ir 3/000 6/000
139 sitechat.loxblog.com 3/000 6/000
140 weblogchat.loxblog.com 3/000 6/000
141 gapmoshi.loxblog.com 3/000 6/000
142 chatmooshi.loxblog.com 3/000 6/000
143 chatmoshi.loxblog.com 3/000 6/000
144 moshi-chat.loxblog.com 3/000 6/000
145 mooshi-gap.loxblog.com 3/000 6/000
146 moshigap.loxblog.com 3/000 6/000
147 gap-room.loxblog.com 3/000 6/000
148 chat-room1.loxblog.com 3/000 6/000
149 سایت.loxblog.com 3/000 6/000
150 وبلاگ.loxblog.com 3/000 6/000
151 موشی-گپ.loxblog.com 3/000 6/000
152 گپ-روم.loxblog.com 3/000 6/000
153 طراحی-چتروم.loxblog.com 3/000 6/000
154 چت-روم.loxblog.com 3/000 6/000
155 گپ.loxblog.com 3/000 6/000
156 چت.loxblog.com 3/000 6/000
157 موشی-چت.loxblog.com 3/000 6/000
158 tarahchatroom.loxblog.com 3/000 6/000
159 soosooshchat.loxblog.com 3/000 6/000
160 alvinchaat.loxblog.com 3/000 6/000
161 love-chat.loxblog.com 3/000 6/000
162 chatroom-farsi.loxblog.com 3/000 6/000
163 ariachat.loxblog.com 3/000 6/000
164 morabichat.loxblog.com 3/000 6/000
165 aydinchat.loxblog.com 3/000 6/000
166 lock-chat.loxblog.com 3/000 6/000
167 moooshichat.loxblog.com 3/000 6/000
168 chat-farsi.loxblog.com 3/000 6/000
169 iranchat1.loxblog.com 3/000 6/000
170 chatraz.loxblog.com 3/000 6/000
171 chat-tehran.loxblog.com 3/000 6/000
172 leilichat.loxblog.com 3/000 6/000
173 chatkaraj.loxblog.com 3/000 6/000
174 delbaz-chat.loxblog.com 3/000 6/000
175 yahoo-chat.loxblog.com 3/000 6/000
176 chat-alexa.loxblog.com 3/000 6/000
177 gita-chat.loxblog.com 3/000 6/000
178 groupgap.loxblog.com 3/000 6/000
179 chat-mahsan.loxblog.com 3/000 6/000
180 mihaanchat.loxblog.com 3/000 6/000
181 dchatt.loxblog.com 3/000 6/000
182 rojiinchat.loxblog.com 3/000 6/000
183 asire-chat.loxblog.com 3/000 6/000
184 chat-pegah.loxblog.com 3/000 6/000
185 beytoote-chat.loxblog.com 3/000 6/000
186 chat-nazi.loxblog.com 3/000 6/000
187 shoomachat.loxblog.com 3/000 6/000
188 shologhchat.loxblog.com 3/000 6/000
189 mehrchat2.loxblog.com 3/000 6/000
190 talar-chat.loxblog.com 3/000 6/000
191 baraanchat.loxblog.com 3/000 6/000
192 asal-chat.loxblog.com 3/000 6/000
193 ghooghnooschat.loxblog.com 3/000 6/000
194 mooshichat1.loxblog.com 3/000 6/000
195 mooshichaat.loxblog.com 3/000 6/000
196 sholechat.loxblog.com 3/000 6/000
197 mooshi-chaat.loxblog.com 3/000 6/000
198 feryalchat.loxblog.com 3/000 6/000
199 moshichat1.loxblog.com 3/000 6/000
200 chatroommoshi.loxblog.com 3/000 6/000
201 mooshisite.loxblog.com 3/000 6/000
202 chatclooob.loxblog.com 3/000 6/000
203 roozpatogh.loxblog.com 3/000 6/000
204 potanchat.loxblog.com 3/000 6/000
205 golcup.loxblog.com 3/000 6/000
206 mertin.loxblog.com 3/000 6/000
207 kevin-chatroom.loxblog.com 3/000 6/000
208 mertin.rozblog.com 3/000 6/000
209 mooshi-chaat.rozblog.com 3/000 6/000
210 mooshibax.rozblog.com 3/000 6/000
211 tackchat1.rozblog.com 3/000 6/000
212 patomatchat1.rozblog.com 3/000 6/000
213 hotelchat1.rozblog.com 3/000 6/000
214 anisa-chat.rozblog.com 3/000 6/000
215 aloo-chat.rozblog.com 3/000 6/000
216 tick-chat.rozblog.com 3/000 6/000
217 gap724.rozblog.com 3/000 6/000
218 dt.lxb.ir 3/000 6/000
219 mertin.blog.ir 3/000 6/000
220 mertin.parsablog.com 3/000 6/000
221 mertin.blogsky.com 3/000 6/000
222 mertin.jasaz.com 3/000 6/000
223 shantiatown.blogfa.com 3/000 6/000
224 shantiatown.loxblog.com 3/000 6/000
225 shantiatown.blogsky.com 3/000 6/000
226 shantiatown.royablog.ir 3/000 6/000
227 shantiatown.blog.ir 3/000 6/000
228 shantiatown.mihanblog.com 3/000 6/000
229 shantiatown.rozblog.com 3/000 6/000
230 mooshichat.blog.ir 3/000 6/000

پکیج های اصلی :

A1 – بک لینک در سایت های ( 1 تا 10) – 1 ماهه ( 60/000 تومان)

A2 – بک لینک در سایت های ( 1 تا 10) – 3 ماهه ( 120/000 تومان)

B1 – بک لینک در سایت های ( 11 تا 20) – 1 ماهه ( 30/000 تومان)

B2 – بک لینک در سایت های ( 11 تا 20) – 3 ماهه ( 60/000 تومان)

C1 – بک لینک در سایت های ( 21 تا 50) – 1 ماهه ( 80/000 تومان)

C2 – بک لینک در سایت های ( 21 تا 50) – 3 ماهه ( 160/000 تومان)

D1 – بک لینک در سایت های ( 51 تا 100) – 1 ماهه ( 120/000 تومان)

D2 – بک لینک در سایت های ( 51 تا 100) – 3 ماهه ( 240/000 تومان)

E1 – بک لینک در سایت های ( 101 تا 200) – 1 ماهه ( 200/000 تومان)

E2 – بک لینک در سایت های ( 101 تا 200) – 3 ماهه ( 400/000 تومان)

F1 – بک لینک در سایت های ( 201 تا 230) – 1 ماهه ( 60/000 تومان)

F2 – بک لینک در سایت های ( 201 تا 230) – 3 ماهه ( 120/000 تومان)

G1 – بک لینک در ( تمامی سایت ها ) – 1 ماهه ( 250/000 تومان )

G2 – بک لینک در ( تمامی سایت ها ) – 3 ماهه ( 450/000 تومان )

S1 – بک لینک در ( تمامی سایت ها ) – 1 ساله ( 900/000 تومان )

S2 – بک لینک در ( تمامی سایت ها ) – دائمی ( 1/200/000 تومان )

H1 – ریپورتاژ آگهی در ( تمامی سایت ها ) – 3 ماهه ( 450/000 تومان)

H2 – ریپورتاژ آگهی در ( تمامی سایت ها ) – دائمی ( 1/200/000 تومان)

پکیج های طلایی:

P1 – بک لینک در پکیچ های (A – B) – 1 ماهه ( 75/000 تومان)

P2 – بک لینک در پکیچ های (A – B) – 3 ماهه ( 140/000 تومان)

Z1 – بک لینک در پکیچ های (C – D) – 1 ماهه ( 165/000 تومان)

Z2 – بک لینک در پکیچ های (D – E) – 1 ماهه ( 230/000 تومان)

پکیج های اختیاری توسط مشتری:

K1 – در این پکیچ مشتری هر دامنه ای که بخواهد میتواند انتخاب کند.

توضیحات:

بک لینک باعث کمک به افزایش رتبه سایت در گوگل میشود و به مرور بین نتایج اول سرچ مورد نظر خود خواهید رسید.

نکته 1 : مشتریان عزیز میتوانند هر سایتی را که مد نظرشان بود انتخاب کنند.

نکته 2 : مشتریان عزیز میتوانن از یک ماه تا هر چند ماه که خواستن سفارش بدهند.

نکته 3 : ما پکیچ ها گذاشتیم که مشتریان هم سایت بیشتری انتخاب کنند هم قیمت مناسب تر شود.

نکته 4 : در پکیچ های دامنه های قوی و متوسط قاتی میباشد ولی دامنه ضعیف نداریم.

نکته 5 : تمام دامنه ها قدیمی , قوی و اتوریتی دار میباشند و مشتریان میتوانند قبل خرید چک و بررسی نمایند.

نکته 6 : تمام سایت ها هر هفته بروز و آپدیت میشوند و هر سایت بازدید خودش را دارد.

نکته مهم: برا کسانی که از سارینا طرح یا آسیا گراف هاست یا سرور تهیه نموده اند 15% تخفیف دارد و همینطور کسانی که قبلا از ما بک لینک خریداری کرده اند برای دفعه بعد 25% تخفیف داده خواهد شد.

شماره تماس ما : 5471 441 0936

شماره کارت نام  بانک
5892101107080398 حسن ابوطالبی  سپه

پرداخت انلاین کلیک کنید >>> zarinp.al/@mertin

 

پکیج های دیگر :

پکیج سئو سایت

پکیج سئو چت روم

پکیج خرید ورودی گوگل

پکیج کاهش رتبه الکسا

پکیج تگ زنی چت روم